dimarts, 8 de juliol de 2008

Francesc Eiximenis. Una fauleta

XIV

[DE LA RESPOSTA QUE DONÀ LA GUINEU
A UNA QÜESTIÓ QUE LI FOU PROPOSADA]

Una qüestió estec proposada a la guineu aital, ço és, qui cantava millor, o lo papagai o l'ase. E diu que la guineu respòs que cant hi ha de diverses maneres, car algun cant hi ha qui s'apella "quinta" e "octava", altre qui s'apella "lo gros bordó": per què en lo cant apellat "quinta" o "octava", lo papagai n'era mestre, mas en lo cant de "gros bordó" lo senyor d'ase ne faïa meravelles.

"Vet (diu ací lo fabulari) com la guineu t'ensenyà ací a satisfer a cascuna part en ço en què no cap consciència ne negun perill, així com deïa lo dit document."

(Del Dotzè del Crestià, cap. DCCCLXXXV.)

Francesc Eiximenis, Contes i faules, text, introducció, notes i glossari de Marçal Olivar, Barcelona, Editorial Barcino ("Els Nostres Clàssics", 6), 1925, p. 154.

Cap comentari:

Total de visualitzacions de pàgina: